JELENA KOSTIĆ-TOMOVIĆ: SAVREMENA NEMAČKA LEKSIKOGRAFIJA. BEOGRAD: FOKUS – FORUM ZA INTERKULTURNU KOMUNIKACIJU, 2017.

  • Anette Đurović
Objavljeno
10. 12. 2017.
Kako citirati
ĐUROVIĆ, Anette. JELENA KOSTIĆ-TOMOVIĆ: SAVREMENA NEMAČKA LEKSIKOGRAFIJA. BEOGRAD: FOKUS – FORUM ZA INTERKULTURNU KOMUNIKACIJU, 2017.. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 8, n. 8, p. 197-199, дец. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/299>. Datum pristupa: 16 апр. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Horizonti