Komunikacija i kultura online je besplatan elektronski naučni časopis koji izdaju FOKUS – Forum za interkulturnu komunikaciju i Univerzitet u Beogradu i Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača, Univerzitet u Beogradu. Cilj nam je da unapređujemo znanja iz oblasti lingvistike, književnosti, komunikacije, kulture, interkulturalnosti i srodnih disciplina. Informacije o uređivačkoj politici možete naći ovde.

Redovni brojevi Komunikacije i kulture online izlaze jednom godišnje, prve nedelje decembra. Pre nego što novi broj časopisa izađe kao celina, moguć je i tzv. pre-publishing. Pored redovnih brojeva, Komunikacija i kultura online objavljuje i posebna tematska izdanja, samostalno ili u saradnji sa partnerima.

Časopis se indeksira na sledećim međunarodnim listama:

Radovi se šalju na komunikacija.i.kultura@gmail.com.