OSVRT NA DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA ŽANROVA U TV PROGRAMIMA

  • Jelena Radović Jovanović

Sažetak

Televizija je napravila nezapamćen kulturni i komunikacijski preobražaj zahvaljujući osobenom korenspondiranju slike i moćnih kolektivnih arhetipova. Tradicionalna žanrovska klasifikacija bila je na izvestan način linearna i jednostavna. U novom milenijumu paralelno sa razvojem novih medija razvija se i perceptivni aparat gledalaca. Gledaoci su danas zahtevniji, brži, zainteresovani za multimedijalne sadržaje i sposobni za pravilnu percepciju brze smene različitih žanrova. Novi žanrovi su pretežno kombinacije osnovnih žanrova ili uznapredovani bazni žanrovski modeli. Za istraživače medija su značajne nove žanrovske forme poput CNN efekta, reality showa, dok se lingvisti interesuju za izbor diskursa kao oblika žanrovske manipulacije.

Objavljeno
06. 10. 2017.
Kako citirati
RADOVIĆ JOVANOVIĆ, Jelena. OSVRT NA DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA ŽANROVA U TV PROGRAMIMA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 294-305, окт. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/233>. Datum pristupa: 16 апр. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Pogled u budućnost