U ŽIVOTU JE SAMO SLUČAJ SLUČAJAN: PREVOD PRIPOVETKE DIVNE OČI IVENA HANTERA

  • Slobodan Jovanović

Sažetak

/

Objavljeno
06. 10. 2017.
Kako citirati
JOVANOVIĆ, Slobodan. U ŽIVOTU JE SAMO SLUČAJ SLUČAJAN: PREVOD PRIPOVETKE DIVNE OČI IVENA HANTERA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 259-271, окт. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/230>. Datum pristupa: 17 апр. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Međukulturni mostovi