PROBLEMI KLASIFIKACIJA NEMAČKIH FRAZEOLOGIZAMA

  • Branislav Ivanović

Sažetak

Pitanje klasifikacije nemačkih frazeologizama često je zaokupljalo pažnju istraživača, a činjenica da se germanisti uvek iznova vraćaju ovoj temi govori u prilog tome da ono sve do dana današnjeg nije rešeno na najbolji način. U radu se retrospektivno iznose različiti kriterijumi koji leže u osnovi etabliranih supklasifikacija nemačkih frazeologizama. Oni počivaju na divergentnim kriterijumima, što rezultira mogućnošću da se jedan isti frazeologizam može svrstati u sasvim različite podskupove, što u praksi može zavisiti od procene istraživača, vrste istraživanja ili škole kojoj istraživač pripada. Ovakve mogućnosti i česta akcidentalna rešenja dodatno komplikuju situaciju i otežavaju jasniji uvid u problematiku frazeologizma kao jezičkog znaka i ovom nivou lingvističkih istraživanja mogu umanjiti stepen egzaktnosti. Zato se u ovom radu prospektivno naglašava da bi se objedinjavanjem odreĎenih frazeoloških supklasa mogla dobiti konzistentnija slika o tipovima frazeologizama u nemačkom jeziku.

Objavljeno
05. 10. 2017.
Kako citirati
IVANOVIĆ, Branislav. PROBLEMI KLASIFIKACIJA NEMAČKIH FRAZEOLOGIZAMA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 104-114, окт. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/211>. Datum pristupa: 16 апр. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja