PREPONIRANI GENITIVSKI ATRIBUTI U FRAZEOLOGIJI NEMAČKOG JEZIKA

  • Branislav Ivanović

Sažetak

Preponirani genitivski atribut u okviru nominalne fraze u savremenom nemačkom jeziku predstavlja refleks pozicione nestabilnosti genitivskih atributa, specifične za minule epohe u istorijskom razvoju nemačkog jezika, usled čega se i u vanfrazeološkim sintagmatskim nizovima, ali i unutar frazeologizama najčešće kvalifikuje kao arhaičan i stilski markiran. Na osnovu istraživanja obimnijeg frazeološkog korpusa može se zaključiti da komponente u sintaksičkoj funkciji preponiranog genitivskog atributa unutar frazeološkog formativa u savremenom nemačkom jeziku pokazuju određene specifičnosti: nisku frekventnost, afinitet da se jave prevashodno kod određenih frazeoloških supklasa, čestu udruženost sa ostalim arhaičnim obeležjima na različitim jezičkim nivoima u formalnoj strukturi frazeologizma i izuzetno visok stepen rezistentnosti s obzirom na činjenicu da kod frazeologizama sa preponiranim genitivskim atributom najčešće ne postoje dubletni oblici kod kojih je jedan nivelisan prema savremenom jezičkom stanju i ne sadrži navedeni tip atributa.

Objavljeno
19. 12. 2021.
Kako citirati
IVANOVIĆ, Branislav. PREPONIRANI GENITIVSKI ATRIBUTI U FRAZEOLOGIJI NEMAČKOG JEZIKA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 97-109, дец. 2021. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2021.12.12.6>. Datum pristupa: 17 апр. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2021.12.12.6.
Sekcija
Studije i istraživanja