TELO U GRADU I GRAD U TELU: GOSPOĐA DALOVEJ VIRDŽINIJE VULF

  • Jelena Pršić

Sažetak

Rad se bavi odnosom izmeñu junaka romana Gospoña Dalovej i grada Londona kroz prizmu teorije interfejsa Elizabet Gros, kojom se veza izmeñu tela i grada odreñuje kao dvosmerna i koizgrañujuća. Sa težnjom da ukaže na utemeljenost romana na dvosmernosti i neraskidivosti veze izmeñu tela i grada, rad najpre posmatra tu relaciju iz dve suprotne perspektive – iz ugla pojedinačnog junaka i njegove egzistencije u gradu 20. veka i s pozicije urbanog prostora modernog Londona koji stupa u živote fiktivnih junaka Virdžinije Vulf. Nakon toga predmet rada su scene romana koje na doslovan ili simboličan način prikazuju interfejs tela i grada. Dolazi se do zaključka da je veza izmeñu junaka Gospoñe Dalovej i Londona u koji su smešteni dvosmerna, sveprisutna i trajna, te da se s pravom može nazvati savremenim terminom interfejs.

Objavljeno
09. 09. 2017.
Kako citirati
PRŠIĆ, Jelena. TELO U GRADU I GRAD U TELU: GOSPOĐA DALOVEJ VIRDŽINIJE VULF. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 240-258, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/186>. Datum pristupa: 19 мај 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja