PREVOĐENJE KAO VEŠTINA U VLADANJU STRANIM JEZIKOM ALI I SREDSTVO ZA NEGOVANJE SOPSTVENOG JEZIKA

  • Slobodan Jovanović

Sažetak

Prevod, prevodilaštvo, razmišljanja o prevoñenju i proučavanje pitanja u vezi s jezikom kao sredstvom za uspostavljanje veza izmeñu različitih naroda i kultura daleko su stariji od primenjene lingvistike kao naučne discipline kojoj prema današnjim shvatanjima ova široka problematika pripada. Činjenica je da su se vremenom menjala teorijska shvatanja u vezi s prevoñenjem, metodologije, praktični zahtevi i svrha prevoñenja, ali u biti zauvek ostaju aktuelno pitanje mere do koje prevod treba da nastoji da održi tačno ono što je formalno izneto, linije do koje je dopušteno intervenisati da bi se postigla tečnost izraza i/ili da bi se održalo dejstvo originala, kao i odnosa prema maternjem, jeziku. Poslednja prilika za usvajanje i uobličavanje pravilnog odnosa prema maternjem jeziku, ispravnosti u meri i načinu njegovog korišćenja poslednju jeste završnica srednjoškolskog, naročito gimnazijskog učenja stranog jezika. Osposobljavanje učenika za kvalitetno prevoñenje mora da bude kruna višegodišnjeg prilaženja toj veštini, i u tom smislu je uloga nastavnika krajnje osetljiva, pojačana zahtevom da se porede obeležja maternjeg i stranog jezika. Ne treba ni napominjati da se u današnjem trenutku sva ova razmatranja u najvećoj meri odnose na odnos prema engleskom kao stranom jeziku, ali i univerzalnom jeziku stvaralaštva i sredstvu globalne komunikacije.

Objavljeno
09. 09. 2017.
Kako citirati
JOVANOVIĆ, Slobodan. PREVOĐENJE KAO VEŠTINA U VLADANJU STRANIM JEZIKOM ALI I SREDSTVO ZA NEGOVANJE SOPSTVENOG JEZIKA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 175-190, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/180>. Datum pristupa: 25 апр. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja