SLIKA PORODICE U IBZENOVOJ DRAMI AVETI I CAO JUEVOJ DRAMI OLUJA

  • Bojana Maksimović Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za germanistiku

Sažetak

Ovaj rad bavi se komparativnom analizom Ibzenove drame Aveti (1881) i Cao Jueve drame Oluja (1934). Oba dela, pored ostalih višestrukih sličnosti, predstavljaju porodične drame koje prikazuju propast imućnih i uglednih porodica u vreme velikih društvenih previranja u Norveškoj i u Kini. Stavljajući težište analize upravo na sliku porodice i braka u pomenutim dramama, u ovom radu pokušaćemo da dodatno osvetlimo njihove uzajamne veze tako što ćemo proučiti glavne likove i njihove međusobne odnose koji se temelje na skrivanju mračne tajne iz prošlosti. Jedna od osnovnih pretpostavki rada jeste to da je porodica u tim delima predstavljena kao tlačiteljska, represivna institucija koja počiva na regulacionim mehanizmima društva koji nastoje da je urede prema određenoj hijerarhijskoj shemi gde je svakome dodeljena jasna uloga. Samim tim, odnose između likova posmatraćemo kroz prizmu njihovih porodičnih uloga, a posebnu pažnju posvetićemo proučavanju likova supruga i sinova koji se u tim dramama izdvajaju kao najveće žrtve društvenog sistema utemeljenog na patrijarhalnim vrednostima.

Objavljeno
08. 12. 2018.
Kako citirati
MAKSIMOVIĆ, Bojana. SLIKA PORODICE U IBZENOVOJ DRAMI AVETI I CAO JUEVOJ DRAMI OLUJA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 141-158, дец. 2018. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/372>. Datum pristupa: 27 феб. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2018.9.9.8.
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja