NACIONALNA KULTURA U UDŽBENICIMA ENGLESKOG JEZIKA

  • Nataša Janković
  • Nenad Tomović
  • Bojana Gledić

Sažetak

Udžbenici stranih jezika, uključujući i engleski, uz sam jezik najčešće prikazuju i kulturu koja pripada govornoj zajednici čiji se jezik izučava. Na tržištu se danas može naći mnoštvo udžbenika engleskog jezika koji jezik predstavljaju kroz kulturu anglofonih zemalja, dok je kultura iz koje potiču učenici uglavnom retko zaustupljena. Iako veliki izdavači imaju izdanja prilagođena velikim tržištima, kao što su npr. indijsko, kinesko ili neko veće evropsko, kulture čiji su nosioci jezici sa manjim brojem govornika su uglavnom retko zastupljene u udžbenicima štampanim u anglofonim zemljama. Iako neki izdavači nude i lokalizovane verzije udžbenika, lokalizacija se uglavnom sprovodi u manjim segmentima, dok je veći deo nastavnog materijala zasnovan na kulturi anglofonih zemalja. Samim tim, udžbenici stranih autora, pisani za međunarodna tržišta, nikada ne mogu u potpunosti da zadovolje zahteve nacionalnih nastavnih programa, niti potrebe učesnika u nastavnom procesu.


Spoj elemenata različitih kultura idealan je okvir za usvajanje jezika u korelaciji sa drugim školskim predmetima koji po svojoj prirodi uključuju i kulturu, što predstavlja jedan od najvažnijih aspekata savremene nastave stranih jezika. Iako nije sporno da se u slučaju nastave engleskog jezika kultura anglofonih zemalja mora predstaviti, postavljaju se pitanja koji će kulturni elementi biti poznati učenicima, koji se elementi moraju dodatno objasniti, kao i to u kolikoj meri je u udžbenik potrebno inkorporirati domaću (izvornu) kulturu i kako je povezati sa stranom (ciljnom) kulturom.


U ovom radu cilj nam je da damo okvirni model koji može da prevaziđe pomenute probleme i ponuditi opšte smernice za pisanje udžbenika namenjenih domaćem tržištu, a kao metod smo koristili deskriptivnu i komparativnu analizu.

Objavljeno
10. 12. 2017.
Kako citirati
JANKOVIĆ, Nataša; TOMOVIĆ, Nenad; GLEDIĆ, Bojana. NACIONALNA KULTURA U UDŽBENICIMA ENGLESKOG JEZIKA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 8, n. 8, p. 32-47, дец. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/291>. Datum pristupa: 16 апр. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.3.
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja