EJDŽIZAM U DISKURSU O STARIMA ZA VREME PANDEMIJE KORONA VIRUSA U SRBIJI

  • Emilija Milojević

Sažetak

U fokusu ovog rada je analiza diskursa o starima za vreme pandemije korona virusa u Srbiji, sa ciljem da se utvrdi kako se koncept starenja diskurzivno konstruiše, odnosno koji su to dominantni ejdžizmi u našem društvu. Najpre je napravljen korpus koji sadži komentare građana na portalima ispod vesti o korona virusu i izjava državnog vrha na konferencijama za medije povodom aktuelne epidemiološke situacije. Komentari građana na portalima interpretirani su i analizirani kao stav društva prema starima, uz izuzetak malog broja komentara čiji su se autori predstavili kao penzioneri, pa su ti komentari analizirani kao stav starijih sugrađana o pandemiji i merama za suzbijanje virusa. Izjave državnog vrha u vidu vesti na portalima analizirane su kao stav države o najstarijima. U radu je poseban fokus stavljen na koncept ejdžizma, a primeri takvog diskriminatornog jezika identifikovani su u ovom korpusu. Stari se u diskursu države i društva najčešće predstavljaju kao nerazumni, nesposobni da sami donose odluke, neposlušni, nesposobni da upravljaju svojim novcem, dokoni, besposleni i sebični, rasipnici; guraju se po gradskom prevozu i prodavnicama, žele da žive beskonačno, dok društvo smatra da nije strašno ako umiru, jer su se ionako naživeli. Negovanjem diskriminatornog diskursa prepunog ejdžizama normalizuju se i diskriminatorne prakse, te se ovakav diskurs mora preispitivati i odbacivati, umesto prihvatati kao prirodan odnos društva prema starima.

Objavljeno
19. 12. 2021.
Kako citirati
MILOJEVIĆ, Emilija. EJDŽIZAM U DISKURSU O STARIMA ZA VREME PANDEMIJE KORONA VIRUSA U SRBIJI. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 119-143, дец. 2021. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2021.12.12.8>. Datum pristupa: 16 апр. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2021.12.12.8.
Sekcija
Studije i istraživanja