MILOŠ CRNJANSKI I TEODOR DOJBLER – NARATIVNA INSCENACIJA SEVERA

  • Aleksandra Lazić-Gavrilović

Sažetak

Ovaj rad ima za cilj da istakne do sada nedovoljno primećenu poetičku vezu između srpskog pisca Miloša Crnjanskog i nemačkog ekspresioniste Teodora Dojblera. Pored frapantne sličnosti u njigovim biografijama, dvojicu autora povezuje pre svega ekspresionistička naklonost i zanesenost dalekim Severom i njegovom mitologijom. Iako je fascinacija Severom uočljiva u više dela ovih autora, analiza se u ovom radu ograničava na prozni prvenac Crnjanskog Dnevnik o Čarnojeviću (1920) i Dojblerovu pripovetku Sneg (Schnee, 1912), u kojima su uočeni identični motivi i slična tematika. Razočarani savremenom stvarnošću, oba pisca su u severnim daljinama tragali za duhovnm utočištem, ne samo da ublažili svoje nezadovoljstvo postojećim životnim okolnostima i odagnali mračne naznake budućeg, već i da bi, koliko je moguće, prevladali traume prošlog.

Objavljeno
19. 12. 2021.
Kako citirati
LAZIĆ-GAVRILOVIĆ, Aleksandra. MILOŠ CRNJANSKI I TEODOR DOJBLER – NARATIVNA INSCENACIJA SEVERA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 110-118, дец. 2021. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2021.12.12.7>. Datum pristupa: 16 апр. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2021.12.12.7.
Sekcija
Studije i istraživanja