PREZENT I KONSTRUKCIJA SKA + INFINITIV KAO SREDSTVA ZA ISKAZIVANJE FUTURSKIH PREDIKACIJA U SAVREMENOM ŠVEDSKOM JEZIKU

  • Babić Danijela
  • Hajdu Dorijan

Sažetak

Poput svojih srodnika iz germanske grupe jezika, švedski jezik ne poznaje morfološki markiran glagolski oblik koji signalizuje da je jedna predikacija buduća u odnosu na trenutak govora, te se u njemu u cilju iskazivanja futurskih predikacija upotrebljavaju druga jezička sredstva. Predstojanje jedne predikacije u vremenu može se tako u iskazima signalizovati prezentom u sadejstvu sa odgovarajućim (van)rečeničnim kontekstom, te pomoću složenih glagolskih konstrukcija ska + infinitiv, kommer (att) + infinitiv i tänker + infinitiv. Svako od ovih jezičkih sredstava podrazumeva pak određene specifičnosti koje uslovljavaju i određene specifičnosti konteksta u kome se upotrebljavaju. Kao predmet istraživanja u ovom radu izdvajamo (futurski) prezent i konstrukciju ska + infinitiv, u prvom redu zato što se oni pokazuju kao najfrekventnija sredstva za iskazivanje futurskih predikacija u savremenom švedskom jeziku. Ispitivanju podvrgavamo niz primera odgovarajućih švedskih (pretežno) prostih rečenica, kako bismo, u prvom redu, detaljnije ispitali upotrebu futurskog prezenta i konstrukcije ska + infinitiv kao sredstva za iskazivanje budućih predikacija u savremenom švedskom jeziku, a zatim i doneli zaključke koji bi ukazali na dalje pravce istraživanja kako ovih, tako i drugih sredstava za iskazivanje futurskih predikacija u savremenom švedskom jeziku.

Objavljeno
19. 12. 2021.
Kako citirati
DANIJELA, Babić; DORIJAN, Hajdu. PREZENT I KONSTRUKCIJA SKA + INFINITIV KAO SREDSTVA ZA ISKAZIVANJE FUTURSKIH PREDIKACIJA U SAVREMENOM ŠVEDSKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 23-37, дец. 2021. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2021.12.12.2>. Datum pristupa: 19 мај 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2021.12.12.2.
Sekcija
Studije i istraživanja