AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA U NASTAVI STRANIH JEZIKA STRUKE

  • Sonja Pajić
  • Danijela Đorđević
  • Kristina Marković

Sažetak

U cilju osavremenjivanja nastave stranih jezika struke i povećanja motivacije studenata, neprestano se teži poboljšanju kako nastavnih materijala, tako i uvođenju različitih sredstava u nastavni proces. Shodno tome, u radu se razmatraju prednosti primene audio-vizuelnih sredstava u didaktičke svrhe. Za potrebe istraživanja sprovedena je anketa među predavačima stranog jezika struke na Univerzitetu u Beogradu, kao i među studentima druge godine osnovnih studija koji su pohađali nastavu stranog jezika struke na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predmet istraživanja rada podrazumeva ispitivanje stava predavača i studenata stranog jezika struke prema primeni audio-vizuelnih sredstava u nastavi. Cilj istraživanja sastoji se u sagledavanju (ne)postojanja preduslova za primenu audio-vizuelnih sredstava u nastavi stranih jezika struke. Rezultati istraživanja ukazuju na brojne prednosti primene audio-vizuelnih sredstava u nastavi stranog jezika struke i potrebu za njihovim korišćenjem i neophodnosti daljih istraživanja u ovoj oblasti. Kako predavači tako i studenti smatraju da je upotreba audio-vizuelnih sredstava u nastavi veoma korisna jer pre svega čini nastavu zanimljivijom a gradivo jasnijim, te na taj način motiviše studente za učenje stranog jezika struke.

Objavljeno
14. 12. 2020.
Kako citirati
PAJIĆ, Sonja; ĐORĐEVIĆ, Danijela; MARKOVIĆ, Kristina. AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA U NASTAVI STRANIH JEZIKA STRUKE. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 160-172, дец. 2020. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2020.11.11.9>. Datum pristupa: 19 мај 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2020.11.11.9.
Sekcija
Studije i istraživanja