RAZVOJ ETNOLINGVISTIKE U SLOVAČKOJ

  • Kristina Đorđević

Sažetak

Govoreći o počecima etnolingvistike u Slovačkoj, može se zaključiti da pre nego što su sami slovački istraživači počeli da se bave ovom lingvističkom disciplinom, delovali su predstavnici ruske etnolingvističke škole, i to, najpre u okviru terenskih istraživanja u području karpatskog prostora, koje zahvata i Slovačku. Iako razvoju etnolingvistike u Slovačkoj prethodi nekoliko radova slovačkih autora: Zuzane Profantove, Dušana Ratice, Katarine Dudove i Oljge Orgonjove, nesumnjivo povezanih s ruskom ili poljskom etnolingvistikom, godina 2017. može se posmatrati kao polazna tačka razvoja slovačkog etnolingvističkog centra. Poslednjih godina razvija se saradnja između slovačkih, ruskih i bugarskih istraživača koja je rezultirala konferencijama i zbornicima o kojima će u radu biti više reči. Kao posebnu fazu u razvoju etnolingvističkih, uže etnofrazeoloških, istraživanja vidimo sistematski rad autora okupljenih oko projekata na čelu s Marijom Dobrikovom, na čije delovanje ćemo dodatno uputiti.

Objavljeno
14. 12. 2020.
Kako citirati
ĐORĐEVIĆ, Kristina. RAZVOJ ETNOLINGVISTIKE U SLOVAČKOJ. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 70-82, дец. 2020. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2020.11.11.4>. Datum pristupa: 19 мај 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2020.11.11.4.
Sekcija
Studije i istraživanja