Vodanović, Barbara. " POLISEMIČNA STRUKTURA PRIDJEVA SEC / SUH PREMA MODELU PRIMJENJIVIH SEMIČKIH OBILJEŽJA (PSO)" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 8 Broj 8 (10 децембар 2017)