Đukić Mirzayantz, Marina. " PRIMENA AUTORSKIH PROGRAMA U NASTAVI STRANOG JEZIKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA AUTORSKE PROGRAME THE AUTHORING SUITE I FUN WITH TEXTS" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 1 Broj 1 (5 октобар 2017)