Đukić Mirzayantz, M. (2017). PRIMENA AUTORSKIH PROGRAMA U NASTAVI STRANOG JEZIKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA AUTORSKE PROGRAME THE AUTHORING SUITE I FUN WITH TEXTS. Komunikacija I Kultura Online, 1(1), 212-221. Preuzeto od https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/218