ĐUKIĆ MIRZAYANTZ, Marina. PRIMENA AUTORSKIH PROGRAMA U NASTAVI STRANOG JEZIKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA AUTORSKE PROGRAME THE AUTHORING SUITE I FUN WITH TEXTS. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 212-221, окт. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/218>. Datum pristupa: 26 сеп. 2023