Kostić, Silva, I Panić Cerovski, Natalija. " INTERTEKSTUALNOST U DISKURSU REKLAMNIH PORUKA" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 13 Broj 13 (6 децембар 2022)