Kostić, Silva, & Natalija Panić Cerovski. " INTERTEKSTUALNOST U DISKURSU REKLAMNIH PORUKA." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 13.13 (2022): 119-138. Web. 27 феб. 2024