Kostić, S., & Panić Cerovski, N. (2022). INTERTEKSTUALNOST U DISKURSU REKLAMNIH PORUKA. Komunikacija I Kultura Online, 13(13), 119-138. doi:10.18485/kkonline.2022.13.13.7