Jovanović, Ana. " STRUKTURNA I SEMANTIČKA ANALIZA LEKSIČKIH JEDINICA IZGRAĐENIH OD LEKSEMA 天 /tiān/ (nebo) I 地 /dì/ (zemlja) U SAVREMENOM KINESKOM JEZIKU" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 13 Broj 13 (6 децембар 2022)