Jovanović, A. 2022 дец 6. STRUKTURNA I SEMANTIČKA ANALIZA LEKSIČKIH JEDINICA IZGRAĐENIH OD LEKSEMA 天 /tiān/ (nebo) I 地 /dì/ (zemlja) U SAVREMENOM KINESKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 13:13