Jovanović, A. (2022). STRUKTURNA I SEMANTIČKA ANALIZA LEKSIČKIH JEDINICA IZGRAĐENIH OD LEKSEMA 天 /tiān/ (nebo) I 地 /dì/ (zemlja) U SAVREMENOM KINESKOM JEZIKU. Komunikacija I Kultura Online, 13(13), 93-118. doi:10.18485/kkonline.2022.13.13.6