Ivanović, Branislav. " OBELEŽJA MORFOLOŠKE VEZANOSTI FRAZEOLOŠKIH KOMPONENATA U NEMAČKOM JEZIKU" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 13 Broj 13 (6 децембар 2022)