Ivanović, B. 2022 дец 6. OBELEŽJA MORFOLOŠKE VEZANOSTI FRAZEOLOŠKIH KOMPONENATA U NEMAČKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 13:13