Ivanović, B. (2022). OBELEŽJA MORFOLOŠKE VEZANOSTI FRAZEOLOŠKIH KOMPONENATA U NEMAČKOM JEZIKU. Komunikacija I Kultura Online, 13(13), 63-76. doi:10.18485/kkonline.2022.13.13.4