Silaški, Nadežda. " GORDANA LALIĆ-KRSTIN, LEKSIČKE SLIVENICE U ENGLESKOM JEZIKU, NOVI SAD: FILOZOFSKI FAKULTET, 2022, 187 str." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 13 Broj 13 (6 децембар 2022)