Silaški, Nadežda. " GORDANA LALIĆ-KRSTIN, LEKSIČKE SLIVENICE U ENGLESKOM JEZIKU, NOVI SAD: FILOZOFSKI FAKULTET, 2022, 187 str.." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 13.13 (2022): 211-215. Web. 27 феб. 2024