Silaški, N. (2022). GORDANA LALIĆ-KRSTIN, LEKSIČKE SLIVENICE U ENGLESKOM JEZIKU, NOVI SAD: FILOZOFSKI FAKULTET, 2022, 187 str.. Komunikacija I Kultura Online, 13(13), 211-215. doi:10.18485/kkonline.2022.13.13.14