Dinić Marinković, Milica. " VIRNA KARLIĆ I PETRA BAGO, (RAČUNALNA) PRAGMATIKA. TEMELJNI POJMOVI I KORPUSNOPRAGMATIČKE ANALIZE. ZAGREB: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU „FF-PRESS“, 2021, 275 STR." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 13 Broj 13 (6 децембар 2022)