Bilandžija, Sofija. " O POJMU I ODREĐENJU KAUZATIVNOG GLAGOLA U SAVREMENOM NORVEŠKOM JEZIKU." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 2021.12 (12): 82-96. Web. 25 мар. 2023