Danijela, Babić, & Hajdu Dorijan. " PREZENT I KONSTRUKCIJA SKA + INFINITIV KAO SREDSTVA ZA ISKAZIVANJE FUTURSKIH PREDIKACIJA U SAVREMENOM ŠVEDSKOM JEZIKU." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 2021.12 (12): 23-37. Web. 24 мар. 2023