Srdić, Srđan. " Fikcionalni svetovi satire u „Guliverovim putovanjima" Džonatana Svifta" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 7 Broj 7 (14 јул 2017)