Srdić, S. 2017 јул 14. Fikcionalni svetovi satire u „Guliverovim putovanjima" Džonatana Svifta. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 7:7