Srdić, S. (2017). Fikcionalni svetovi satire u „Guliverovim putovanjima" Džonatana Svifta. Komunikacija I Kultura Online, 7(7), 76-93. doi:10.18485/kkonline.2016.7.7.6