Maksimović, Bojana. " SLIKA PORODICE U IBZENOVOJ DRAMI AVETI I CAO JUEVOJ DRAMI OLUJA" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 9 Broj 9 (8 децембар 2018)