FOKUS – Forum za interkulturnu komunikaciju

elektronsko izdavaštvo

FOCUS – Intercultural Communication Forum

e-publishing

 

Monografije ● Monographs

Jelena Kostić-Tomović

Tvorba reči u savremenom nemačkom jeziku

Jelena Kostić-Tomović

Savremena nemačka leksikografija

Božinka Petronijević

Skraćenice u kontrastu

Studije Studies

Jasna Stojanović

Kako smo čitali Don Kihota

  Zbornici ● Proceedings

U carstvu reči - jezici i kulture

Zbornik u čast prof. dr Jovanu Đukanoviću povodom 85. rođendana

Jezički priručnici Language textbooks

Slobodan D. Jovanović

Engleski za poslenike pravne struke

Slobodan D. Jovanović

Vokabular engleskog jezika medicinske struke

Rečnici Dictionaries

Slobodan D. Jovanović

Tamaš Serda, Margareta Lotrean, Andrea Bučko, Elena Čief, Marta Jakab, Karmen Lepar

Englesko-srpsko-mađarsko-rumunsko-slovačko-rusinski osnovni rečnik pravne struke

Prevodi Translations

Branislav Nušić: El Sospechoso

 Prevela na španski / Traducción al español: Nataša Guzina

Predgovor / Introducción: prof. dr Jasna Stojanović

Fransis Bomont: Vitez plamenog tučka

Prevod i predgovor: Dr Slobodan D. Jovanović